Polskie Uczelnie w rankingach światowych

I seminarium projektowe


I Seminarium Projektowe – Inauguracja

Ten projekt pomoże polskim uczelniom w pełniejszym wykorzystaniu ich potencjału, a to przełoży się na poprawę ich pozycji w światowych rankingach – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas spotkania inaugurującego International Visibility Project (IntVP), które odbyło się 17 kwietnia w Warszawie.

Wzięli w nim udział przedstawiciele 20 uczelni zaproszonych do udziału w tym przedsięwzięciu, przewodniczący KRASP, rektor PW prof. Jan Szmidt,  członkowie Rady Projektu z jej szefem prof. Michałem Kleiberem, kierownik projektu Waldemar Siwiński oraz eksperci.

International Visibility Project, realizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG, ma przyczynić się do wykształcenia w uczelniach profesjonalnych zespołów posiadających wiedzę i kompetencje nie tylko w zakresie rankingów akademickich, ale także w tworzeniu międzynarodowej reputacji uczelni. Celem projektu jest bowiem zwiększenie postrzegalności (visibility) polskich uczelni na arenie międzynarodowej oraz podniesienie pozycji polskich szkół wyższych w międzynarodowych rankingach.

Pozycja polskich uczelni w rankingach nie jest celem samym w sobie – podkreślił minister Gowin. –  Ona powinna być „skutkiem ubocznym” tych głębokich reform, które rozpoczęliśmy od października ubiegłego roku.  Wicepremier zaznaczył, że nowy model ewaluacji uczelni ma je skłonić do zwiększenia nacisku na udział w globalnym dyskursie akademickim. – Chcemy „wypchnąć” statki polskich uczelni z bezpiecznej zatoczki na szerokie morza i oceany światowej nauki – powiedział.

Zaangażowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środki uruchomione przez ten resort pomogą polskim uczelniom szerzej wejść do akademickiego obiegu międzynarodowego i efektywniej pokazywać to, czym powinniśmy się chwalić w świecie – stwierdził prof. Jan Szmidt, przewodniczący KRASP.  – Jeżeli pokażemy, że dobrze wykorzystaliśmy te środki, będzie nam łatwiej rozmawiać z politykami o zwiększeniu nakładów na naukę.

Przed laty rankingi uczelni służyły przede wszystkim jako kompas dla kandydatów na studia, obecnie zyskały nową ważną rolę: są dobrym narzędziem monitorowania zmian zachodzących w szkołach wyższych, pokazują kondycję nauki i szkolnictwa wyższego – powiedział Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, kierownik IntVP. – W Polsce mamy poczucie niedosytu, gdy publikowane są kolejne prestiżowe międzynarodowe rankingi – uznajemy, że nasze uczelnie są w nich niedoszacowane. Zweryfikujmy tę tezę! Poza tym, trzeba wiedzieć, że w wielu rankingach „by subject” kierunki prowadzone na polskich uczelniach już teraz zajmują wysokie miejsca. Tak jest m.in. w przypadku farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim czy rolnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z celami projektu oraz pierwszymi działaniami w jego ramach, m.in. audytem rankingowym uczelni, który zostanie przeprowadzony w najbliższym czasie.

Do udziału w projekcie zostały zaproszone: Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Leona Koźmińskiego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski i Warszawski Uniwersytet Medyczny.