Polskie Uczelnie w rankingach światowych

AKTUALNOŚCI

IntVP – Czas upowszechniania rezultatów

Kolejna grupa polskich uczelni podejmuje wysiłki w tworzeniu swojej międzynarodowej postrzegalności (visibility). Większość uczelni już uczestniczących w projekcie IntVP odniosła w tym roku sukcesy w instytucjonalnych rankingach uczelni lub w rankingach przedmiotowych (by subject). Nowa grupa zainteresowanych uczelni  spotkała się 20 września w Warszawie na seminarium rankingowym, zorganizowanym w formule otwartego posiedzenia Rady International Visibility Project (IntVP). W spotkaniu uczestniczył minister Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w MEiN.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” finalizuje International Visibility Project (IntVP) prowadzony od 2019 roku w ramach programu DIALOG. Celem projektu było wyposażenie 20. uczelni akademickich (głównie z grupy IDUB) w kompetencje związane z budową ich międzynarodowej postrzegalności (visibility) oraz zarządzaniem obszarem rankingowym w uczelniach. Przeprowadzone zostały m.in. audyty rankingowe uczelni, a kadra desygnowana do działań w tym zakresie wzięła udział w serii konferencji i seminariów związanych z metodologią rankingów, raportowaniem danych itp.

Ponieważ rankingi międzynarodowe wzbudzają zainteresowanie coraz większej liczby polskich szkół wyższych, Fundacja Perspektywy postanowiła upowszechnić doświadczenia projektu również wśród tych uczelni akademickich, które nie uczestniczyły w działaniach IntVP, ale są zainteresowane zwiększeniem swojej międzynarodowej postrzegalności i poprawą pozycji w rankingach. Rektorzy i prorektorzy prawie 40. uczelni z tej grupy wzięli udział w całodniowym Seminarium Rankingowym, które odbyło się 20 września w hotelu „Novotel Warszawa Centrum”. Gościem seminarium był Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Jak podkreślił minister Murdzek, polskie uczelnie szybko się modernizują. Odzwierciedleniem tego jest fakt, że zwiększa się liczba naszych szkół wyższych notowanych w głównych światowych rankingach, poprawiają się również lokaty wielu z nich. Oceniając rankingowy dorobek należy pamiętać, że na świecie jest ok. 20 tysięcy różnego rodzaju uczelni i instytucji szkolnictwa wyższego. Znalezienie się w Top-1000 jest w tej sytuacji sukcesem, gdyż oznacza przecież, że dana polska uczelnia jest wśród 5 procent najlepszych na świecie.

Należy zarazem – podkreślił minister – dbać o zrównoważony rozwój polskiego szkolnictwa wyższego i dokładać starań, aby doskonałość naukowa i dydaktyczna mogły się również kształtować wśród uczelni położonych poza czteroma czy pięcioma głównymi ośrodkami akademickimi. Uczelnie te mają przede wszystkim szanse, aby znaleźć się na dobrych miejscach w rankingach przedmiotowych.

Wystąpienie Wojciecha Murdzka poprzedzone zostało pokazem filmu Polish Universities Aiming High, przygotowanym w języku angielskim, w którym grono rektorów polskich uczelni i zagraniczni eksperci dzielą się swoimi refleksjami odnośnie procesu reformy polskiego szkolnictwa wyższego.

Podczas seminarium zaprezentowane zostały w sposób syntetyczny kluczowe kwestie związane z rankingami, w szczególności rankingami międzynarodowymi.

Waldemar Siwiński, kierownik projektu IntVP, omówił metodologie i specyfikę głównych rankingów międzynarodowych (z grupy Big-4), a także zmiany w pozycji polskich uczelni w tych rankingach w ostatnich latach.

Z udziałem Pawła Poszytka, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zaprezentowane zostały wyniki Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich EngiRank, przygotowanego wspólnie przez Perspektywy i FRSE, w którym polskie politechniki.

Wojciech Marchwica, koordynator Audytu Rankingowego Uczelni w ramach IntVP, wspólnie z audytorami Zygmuntem Krasińskim z NCBiR, Jędrzejem Leśniewskim z Politechniki Wrocławski i Katarzyną Świerk z Uniwersytetu Gdańskiego przedstawili założenia, przebieg i rezultaty tej pionierskiej oceny funkcjonowania uczelni z perspektywy kompetencji rankingowych. W ramach IntVP przeprowadzono ten ranking dwukrotnie dla każdej z 20. Uczelni uczestniczących w projekcie.

Justyna Kopańska, szefowa sekcji akredytacji i rankingów na Politechnice Łódzkiej, zajęła się od strony praktycznej problematyką raportowania danych do rankingów międzynarodowych i kontaktowaniem się z organizacjami rankingowymi.

Zygmunt Lalak, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. badań i Iryna Poniatowska, specjalistka ds. rankingów na UW przedstawili strategiczne podejście swojej uczelni do kwestii rankingowych i sposobu zarządzania obszarem rankingowym na Uniwersytecie Warszawskim.

Tomasz Olejniczak z Akademii Leona Koźmińskiego pokazał natomiast miejsce rankingów w działaniach informacyjno-promocyjnych ALK.

Nowe narzędzia analityczne i bazodanowe udostępnione uczelniom oraz planowane wydarzenia rankingowe przybliżyli partnerzy projektu IntVP: Marcin Kapczyński – Clarivate Analytics, Bartłomiej Więckowski – Elsevier, Kazimierz Bilanow – IREG Observatory oraz Emil Podwysocki z Ośrodka Przetwarzania Informacji PIB.

W dyskusji podniesiona została potrzeba kontynuacji International Visibility Projekt. Jak podkreślił Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej i przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych (KRPUT), merytoryczne wsparcie rankingowe jest dla uczelni konieczne, aby nie straciły zbyt wiele czasu na samodzielne rozgryzanie metodologii i niuansów raportowania danych do międzynarodowych rankingów. Dotyczy to zarówno rankingów institutional, jak i rankingów by subject.

Zgłosiły się też uczelnie (m.in. Pomorska Akademia Medyczna), które chciałyby poddać się jak najszybciej audytowi rankingowemu.

Waldemar Siwiński, prezes Perspektyw, zapowiedział, że podjęte zostaną działania na rzecz kontynuacji projektu, choć konkretna forma tych działań będzie zależała od zakresu zainteresowania i wsparcia ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Opr. Perspektywy

Fot. Perspektywy / Anita Kot

2021-07-21-polskie-uczelnie-w-swiatowej-perspektywie

Konferencja rankingowa 2021

O tym, jak zdobyć „szklaną górę” rankingów międzynarodowych, ale także o europejskim i globalnym wymiarze funkcjonowania polskich uczelni dyskutowano podczas V Konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”, która odbyła się 15 i 16 lipca w warszawskim hotelu „Crowne Plaza”.

czytaj więcej ›

VI seminarium projektowe

VI Seminarium projektowe

Rola i znaczenie rankingów „by subject” od kilku lat zdecydowanie rośnie, zatem prezentacja specyfiki metodologicznej tych rankingów oraz analiza możliwości poprawy pozycji polskich uczelni w poszczególnych dyscyplinach jest działaniem jak najbardziej na czasie.

czytaj więcej ›

2020-07-15-webinarium-a

Webinarium projektowe – Prestiż i visibility w centrum uwagi

Jak zwiększyć międzynarodową postrzegalność (visibility) uczelni? W jaki sposób dbać o jej prestiż i jakie należy wykorzystać w tym celu narzędzia? O tym dyskutowano podczas Webinarium Perspektyw pt. „Budowanie międzynarodowej reputacji uczelni w warunkach pandemii”.

czytaj więcej ›

warsaw2019-home-IMG_7418

Konferencja rankingowa 2019

Polskie uczelnie w światowej perspektywie – o doskonałości badawczej i wyzwaniach dla szkół wyższych.

czytaj więcej ›

II-seminarium-ivp-DSC_7046-glowne1

II Seminarium Projektowe

Metodologie rankingów międzynarodowych należących do „Big-4”: Shanghai Ranking – Academic Ranking of World Universities (ARWU), Times Higher Education – World University Rankings (THE)QS World University Rankings (Quacquarelli Symonds – QS) oraz US News Best Global Universities Rankings (US News).

czytaj więcej ›

IntVP_gowin_bolonia

Jarosław Gowin na konferencji IREG 2019 w Bolonii

Poprawa wyników polskich uczelni w rankingach międzynarodowych argumentem w walce o środki dla szkolnictwa wyższego.

czytaj więcej ›

Warsaw 2018

Konferencja rankingowa 2018

Rankingi w centrum uwagi polskich uczelni.

czytaj więcej ›

2021

2020

2019