Polskie Uczelnie w rankingach światowych

II seminarium projektowe

II Seminarium Projektowe

Szczegółowa analiza metodologii rankingów szkół wyższych była najważniejszym tematem II Seminarium Projektowego International Visibility Project, które odbyło się 10 lipca w hotelu Novotel Warszawa Centrum. Wzięli w nim udział reprezentanci wszystkich uczelni biorących udział w projekcie.

Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, kierownik projektu IntVP, zdał uczestnikom relację z działań podjętych w okresie od pierwszego seminarium projektowego w kwietniu br. W tym czasie odbyła się doroczna konferencja IREG, której przewodnim tematem była próba odpowiedzi na pytanie: Rankings: A Challenge to Higher Education?

W konferencji, odbywającej się w tym roku w Bolonii (współorganizatorem wydarzenia był Uniwersytet Boloński), w roli keynote speakera wystąpił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W trakcie wystąpienia Rankings: a Challenge to Public Policy? Reflections from Poland’s Perspective” (Rankingi: wyzwanie dla polityki publicznej? Refleksje z polskiej perspektywy), szef resortu nauki wyraził przekonanie, że wprowadzana od października ub.r. reforma nauki i szkolnictwa wyższego przyczyni się do poprawy jakości polskich uczelni. Założenia Projektu zakładają także udział w światowych konferencjach dotyczących rankingów. W konferencji  QS Edu Data Summit w Londynie wzięli udział reprezentanci trzech uczelni, którzy podzielili się swoimi refleksjami z tego spotkania z pozostałymi uczestnikami seminarium.

Czas od pierwszego seminarium był także poświęcony na intensywną pracę nad założeniami Audytu Rankingowego Uczelni i opracowanie ostatecznej wersji Manuala.  Udało się także pozyskać czterech znakomitych ekspertów zagranicznych, którzy podjęli się roli audytorów w projekcie. Są to: Gero Federkeil – Head of International Rankings, U-Multirank Consortium z Niemiec, Richard Holmes – bloger University Rankings Watch z Wielkiej Brytanii (mieszkający obecnie w Malezji), Alex Usher – prezes Higher Education Stratego Associates w Kanadzie oraz Isidro F. Aguillo, szef Cybermetric Lab – Scimago Group, IPP-CSIC w Hiszpanii.

Główna część Seminarium poświęcona została metodologii rankingów międzynarodowych należących do „Big-4”: Shanghai Ranking – Academic Ranking of World Universities (ARWU), Times Higher Education – World University Rankings (THE)QS World University Rankings (Quacquarelli Symonds – QS) oraz US News Best Global Universities Rankings (US News). Zaproszenie eksperci przedstawili uczestnikom najważniejsze kryteria tych rankingów, metody zbierania danych, możliwości zapoznania się z wynikami cząstkowymi itp.

Przy okazji omawiania Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019 wręczono dyplomy za zdobycie pierwszego miejsca dziekanom wydziałów, które znalazły się na czele rankingów kierunków studiów po włączeniu danych, które na skutek błędu informatycznego nie zostały wcześniej uwzględnione. Dyplom dla  Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1.miejsce w rankingu kierunku Architektura) odebrał dziekan prof. Jan Słyk, dyplomy za zwycięstwo w rankingu kierunków: Geografia i Geologia dla Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – dziekan prof. Bolesław Domański, a dyplom dla Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej za zdobycie I miejsca w rankingu kierunku Technologia Chemiczna – dziekan prof. Władysław Wieczorek i prodziekan prof. Ewa Zygadło-Monikowska.

II Seminarium Projektowe

Temat wiodący:
Metodologie rankingów szkół wyższych

Warszawa, 10 lipca 2019 r.
Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98

 

PROGRAM

9:30-10:30 Rejestracja uczestników

10:30-10:40 Otwarcie seminarium – informacja o działaniach prowadzonych w ramach IntVP

  • Waldemar Siwiński – kierownik International Visibility Project, prezes zarządu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

10:40-11:00 Audyt Rankingowy Uczelni – omówienie uwag przesłanych do wstępnych założeń Audytu i prezentacja drugiej wersji Manuala

  • dr Wojciech Marchwica, UJ, koordynator Audytu Rankingowego Uczelni

11:00-11:30 Wystąpienia wprowadzające

  • prof. dr hab. Tomasz Kuszewski, Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji, Instytut Ekonometrii, Szkoła Główna Handlowa – Metodologie rankingów
  • dr inż. Grzegorz Siudem, Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska: Jak analizowaliśmy rankingi z grupy Big-4

11:30-12:30 Metodologie głównych rankingów międzynarodowych (grupa Big-4) – część 1.

12:30-12:45 Przerwa kawowa

12:45-13:45 Metodologie głównych rankingów międzynarodowych (grupa Big-4) – część 2.

13:45-14:00 Przerwa kawowa

14:00-14:30 Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy 2019”

  • Waldemar Siwiński, prezes zarządu, Fundacja Edukacyjna Perspektywy: Zmiany w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019
  • prof. dr hab. Bogusław Smólski, członek Kapituły Rankingu Szkół Wyższych 2019, b. rektor-komendant WAT, b. dyrektor NCBR: – Co się zmieni w metodologii Rankingu Szkół  Wyższych 2020 – pierwsze przymiarki

14:45-15:00 Podsumowanie seminarium

15:00-15:45 Lunch

Dodatkowych informacji udziela:
Magdalena Chróstna
Perspektywy
tel. 22 628 58 62 w. 31
e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl

POPRZEDNIE SEMINARIA:

I seminarium projektowe – 17 kwietnia 2019