Fundacja Edukacyjna Perspektywy
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa, Polska
tel. +48 22 628 58 62,
e-mail: intvp@perspektywy.pl

Waldemar Siwiński

kierownik projektu,
+48 601 363 279,
w.siwinski@perspektywy.pl

Magdalena Chróstna

sekretarz projektu,
+48 509 109 338,
m.chrostna@perspektywy.pl

dr Wojciech M. Marchwica

koordynator audytu,
+48 506 006 637,
w.marchwica@perspektywy.pl