Polskie Uczelnie w rankingach światowych

Seminarium

Szanowni Państwo Rektorzy,
Przewodniczący Uczelnianych Grup Projektowych IntVP,

Zapraszamy Państwa do udziału w drugiej części VII Seminarium Projektowego nt. raportowania danych do rankingu THE. Spotkanie odbędzie się 3 marca br. (środa) w godz. 12.00-13:30 na platformie Zoom.

Podczas spotkania przedstawione zostaną wyniki pracy Zespołu Roboczego, powołanego po pierwszej części tego seminarium w dniu 29 stycznia, który pracował nad problemami związanymi ze sprawozdawczością do rankingów THE.

W seminarium weźmie udział Pan Bartłomiej Banaszak, dyrektor Departamentu Nauki w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz dr Miłosz Rojek, naczelnik Wydziału Analiz i Strategii w Departamencie Nauki MEiN.

Ze względu na wagę problemu, prosimy o osobistą obecność Państwa Rektorów, jako przewodniczących Uczelnianych Grup Projektowych w ramach International Visibility Project, a także o zapewnienie obecności osoby (osób), która opracowuje dane z uczelni przesyłane na potrzeby rankingów międzynarodowych.

Zgłoszenia na seminarium http://intvp.edu.pl/rejestracja/

Z wyrazami szacunku

Waldemar Siwiński
Kierownik Projektu
Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektyw

VI Seminarium Projektowe

Temat wiodący:
Polskie uczelnie w rankingach „by subject” – droga do sukcesu

17 grudnia 2020 r.

Program

11:00-11:10 Otwarcie seminarium

 • dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w MNiSW
 • Waldemar Siwiński,kierownik Projektu IntVP, prezes zarządu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

11:10-12:30 Sesja pierwsza

Rankingi „by subject” – charakterystyka, metodologie, wskazówki dla polskich uczelni

Prowadząca:

 • Justyna Kopańska, lider Sekcji Akredytacji i Rankingów Międzynarodowych, Politechnika Łódzka

Uczestnicy:

 • Waldemar Siwiński, Fundacja Edukacyjna Perspektywy: – Wprowadzenie do rankingów „by subject” – jakie są, o czym informują, dokąd ewoluują
 • Justyna Kopańska, lider Sekcji Akredytacji i Rankingów Międzynarodowych PŁ: – Metodologie rankingów „by subject” publikowanych przez „Big-4 Group”
 • dr Guillaume Rivalle, Manager, Solutions Consultants, Europe at Clarivate: – Global Ranking of Academic Subjects methodology and monitoring GRAS metrics with InCites Benchmarking & Analytics
 • dr Marcin Matyja, koordynator ds. rankingów, Akademia Leona Kamińskiego: – Rankingi programów i szkół biznesu – oceny „szyte na miarę”

12:30-13:00 Przerwa na kawę

13:00-13:45 Sesja druga

Jak nas widzi świat – strony polskich uczelni w języku angielskim

Wprowadzenie:

 • dr Wojciech Marchwica,koordynator Audytu Rankingowego Uczelni, Uniwersytet Jagielloński: – „Gate to the University” – nowa rola stron uczelni w jęz. angielskim

Gość specjalny:

 • Isidro F. Aguillo, Editors Rankings Web, Spain: – International visibility of the English websites of the Polish Universities

13:45-14:20 Sesja trzecia

Źródła danych do rankingów i analiz strategicznych uczelni

Prowadzący:

 • Waldemar Siwiński, kierownik Projektu „IntVP”

Wystąpienia:

 • Marek Michajłowicz, z-ca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji PIB; Emil Podwysocki, kierownik Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej, OPI PIB: Baza wiedzy RAD-on
 • Tomasz Psonka dyrektor ds. rozwiązań badawczych (CEE Region), Bartłomiej Więckowski, Customer Consultant for CE Europe, Elsevier: – Dlaczego to, gdzie publikujemy ma znaczenie?
 • dr Wojciech Marchwica, koordynator Audytu Rankingowego Uczelni: – Informacja nt. przebiegu Audytu Rankingowego Uczelni 2020

14:20-14:30 Podsumowanie seminarium

 • Bartłomiej Banaszak, dyrektor Departamentu Nauki MNiSW

SEMINARIA

POPRZEDNIE SEMINARIA:

I seminarium projektowe – 17 kwietnia 2019
II seminarium projektowe – 10 lipca 2019
III seminarium projektowe – 29 października 2019
IV seminarium projektowe – 28 lutego 2020
V seminarium projektowe – 1 lipca 2020
VI seminarium projektowe – 17 grudnia 2020

Dodatkowych informacji udziela:
Magdalena Chróstna
tel. 22 628 58 62 w. 31
e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl