Polskie Uczelnie w rankingach światowych

Seminarium


PROGRAM

Seminarium dla uczelni akademickich
– Jak zwiększyć international visibility
uczelni i awansować w rankingach?

Organizator:
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

Miejsce:
Warszawa, hotel „Novotel Warszawa Centrum”, ul. Marszałkowska 94, sala „Irys”


Program ramowy

Poniedziałek, 20 września 2021

10:00 – 11:00 Rejestracja uczestników seminarium, powitalny bufet: kawa, napoje, ciastka

11:00 – 11:15  Otwarcie seminarium 

 • Michał Kleiber, przewodniczący Rady International Visibility Project, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO
 • Waldemar Siwiński – kierownik International Visibility Project, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

 11:15 – 12.30 SESJA I – Uczelnia w świecie rankingów – spojrzenie z zewnątrz

Audyt Rankingowy Uczelni – wsparciem dla Rektora 

 • dr Wojciech Marchwica, prof. UJ – koordynator Audytu Rankingowego Uczelni
 • dr inż. Zygmunt Krasiński – doradca strategiczny Dyrektora NCBiR, audytor IntVP
 • Jędrzej Leśniewski – Centrum Wiedzy i Informacji PWr., audytor IntVP

Raportowanie danych do rankingów międzynarodowych i skuteczne kontaktowanie się z organizacjami rankingowymi

 • Justyna Kopańska – Politechnika Łódzka

„Gate to the University” – pułapki anglojęzycznych stron internetowych uczelni

 • dr Wojciech Marchwica, prof. UJ – koordynator Audytu Rankingowego Uczelni

12:30 – 12:45 przerwa na kawę

12:45 – 14.30 SESJA II – Uczelnia w świecie rankingów – spojrzenie z wewnątrz

Gość konferencji  

 • Wojciech Murdzek – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Rankingi akademickie i ich metodologie; polskie uczelnie w rankingach

 • Waldemar Siwiński, Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Zarządzanie obszarem rankingów na uczelni – na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego

 • prof. Zygmunt Lalak – prorektor ds. badań, Uniwersytet Warszawski
 • Iryna Poniatowska – specjalistka ds. rankingów, Uniwersytet Warszawski

Miejsce rankingów w działaniach informacyjno-promocyjnych uczelni 

 • dr hab. Tomasz Olejniczak – Akademia Leona Koźmińskiego

 Informacje partnerów IntVP 

 • Marcin Kapczyński – Clarivate Analytics
 • Bartłomiej Więckowski – Elsevier
 • dr Kazimierz Bilanow – IREG Observatory
 • Emil Podwysocki – OPI PIB

14:30 – 14:40  Podsumowanie seminarium 

 • prof. Michał Kleiber
 • Waldemar Siwiński

14:40 – 15:30 lunch


SEMINARIUM – 20 września 2021

Zaproszenie dla uczelni

 

Magnificencje, Szanowni Państwo Rektorzy,

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” finalizuje w najbliższych miesiącach International Visibility Project (IntVP) prowadzony od 2019 roku w ramach ministerialnego programu DIALOG. Celem projektu było wyposażenie grupy 20. uczelni akademickich w kompetencje związane z budową ich międzynarodowej postrzegalności (visibility) oraz zarządzaniem obszarem rankingowym w uczelniach. Przeprowadzone zostały m.in. audyty rankingowe uczelni, a kadra desygnowana do działań w tym zakresie wzięła udział w serii konferencji i seminariów związanych z metodologią rankingów, raportowaniem danych itp.

Ponieważ rankingi międzynarodowe wzbudzają rosnące zainteresowanie polskich szkół wyższych, postanowiliśmy doświadczenia projektu upowszechnić również wśród tych uczelni akademickich, które nie uczestniczyły w działaniach IntVP, ale są zainteresowane poprawą pozycji w rankingach i zwiększeniem swojej międzynarodowej postrzegalności.

Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w jednodniowym nieodpłatnym Seminarium Rankingowym, zorganizowanym w formule otwartego posiedzenia Rady Projektu IntVP. Seminarium odbędzie się 20 września, w godz. 11:00-14:30 w hotelu „Novotel Warszawa Centrum”, ul. Marszałkowska 94, sala „Irys”.

Podczas seminarium zostaną omówione m.in. następujące kwestie:

 • metodologie i specyfika głównych międzynarodowych rankingów akademickich,
 • analiza miejsc polskich uczelni w rankingach,
 • kontaktowanie się z organizacjami rankingowymi,
 • raportowanie danych do rankingów i baz międzynarodowych,
 • zarządzanie obszarem rankingowym na uczelni,
 • budowa międzynarodowej „visibility” uczelni,
 • pułapki uczelnianych stron internetowych w języku angielskim,
 • miejsce rankingów w działaniach informacyjno-promocyjnych uczelni.

Szczegółowy program opublikujemy w najbliższych dniach.

 

Zgłoszenia na seminarium
odbywają się drogą elektroniczną – formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie
www.IntVP.edu.pl/rejestracja


Serdecznie zapraszamy!

Z wyrazami szacunku

Prof. Michał Kleiber
Przewodniczący Rady IntVP

Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO

Waldemar Siwiński
Kierownik Projektu
Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy


Dodatkowe informacje:

Magdalena Chróstna
Sekretarz Projektu
tel. 22 628 58 62 w. 31
e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl

SEMINARIA

POPRZEDNIE SEMINARIA:

I seminarium projektowe – 17 kwietnia 2019
II seminarium projektowe – 10 lipca 2019
III seminarium projektowe – 29 października 2019
IV seminarium projektowe – 28 lutego 2020
V seminarium projektowe – 1 lipca 2020
VI seminarium projektowe – 17 grudnia 2020

Dodatkowych informacji udziela:
Magdalena Chróstna
tel. 22 628 58 62 w. 31
e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl