Polskie Uczelnie w rankingach światowych

Rejestracja

Konferencja

POLSKIE UCZELNIE W ŚWIATOWEJ PERSPEKTYWIE
Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

2-3 grudnia 2019

Sound Garden Hotel
ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa

Osoba zgłaszająca uczestników

Zgłaszamy udział następujących osób:

1.


* pola obowiązkowe

Dodatkowe informacje:
Magdalena Chróstna, e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl