Polskie Uczelnie w rankingach światowych

III Seminarium Projektowe

III Seminarium Projektowe

29 października br. w Warszawie odbyło się III Seminarium projektowe, pt. Bazy danych i narzędzia bibliometryczne – wyzwania i możliwości, poświęcone głównym bazom danych i narzędziom bibliometrycznym z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, które ułatwiają analizowanie osiągnięć uczelni i monitorowanie jej pozycji w rankingach akademickich. Wzięło w nim udział ponad 70 osób – przedstawicieli 20 uczelni uczestniczących w International Visibility Project.

Sesje prowadzone były przez ekspertów:

– Clarivate Analytics (Web of Science, InCites), Narzędzia Clarivate Analytics do analizowania pozycji uczelni w rankingach akademickich,

– Elsevier (Scopus, SciVal), Weryfikacja danych bibliometrycznych uczelni w rankingach i ich monitorowanie – na przykładzie Scopus i SciVal

– Ośrodek Przetwarzania Informacji – PIB (POL-on), Działania OPI związane z Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”: zmiany w POL-onie i systemie raportowania danych przez uczelnie.

Podczas seminarium omówione zostały także wstępne wnioski z pierwszej tury on site visits realizowanych w ramach Audytu Rankingowego Uczelni, które przedstawił dr Wojciech marchwica, koordynator ARU.

III Seminarium Projektowe

Temat wiodący:

Bazy danych i narzędzia bibliometryczne – wyzwania i możliwości

Warszawa, 29 października 2019 r.

Program

9:30-10:00 Rejestracja uczestników

10:00-10:15 Otwarcie seminarium

10:15-11:30 Sesja CLARIVATE ANALYTICS

Narzędzia Clarivate Analytics do analizowania pozycji uczelni w rankingach akademickich

Mówcy:

  • Radek Budzichowski, Country Manager CEE, Web of Science Group, Clarivate Analytics
  • Marcin Kapczyński, ekspert ds. produktu i transferu wiedzy, Clarivate Analytics
  • dr Klementyna Karlińska-Batres, ekspert ds. produktu i transferu wiedzy, CA

11:30-11:45 Przerwa kawowa

11:45-13:00 Sesja ELSEVIER

Weryfikacja danych bibliometrycznych uczelni w rankingach i ich monitorowanie – na przykładzie Scopus i SciVal

Mówcy:

  • Tomasz Psonka, dyrektor regionalny Elsevier (CEE Region)
  • Bartłomiej Więckowski, ekspert ds. współpracy z uczelniami, Elsevier Polska

13:00-13:15 Przerwa kawowa

13:15-14:00 Sesja OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI (OPI)

Działania OPI związane z Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”: zmiany w POL-onie i systemie raportowania danych przez uczelnie

Mówcy:

  • dr inż. Olaf Gajl, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Instytutu Badawczego
  • Marta Kabatnik, ekspert ds. systemu POL-on

14:00-14:30 Sesja końcowa

  • dr Wojciech Marchwica, UJ, koordynator Audytu Rankingowego Uczelni: – Uwagi po przeprowadzeniu pierwszej tury „on site visit” w uczelniach
  • Waldemar Siwiński, kierownik IntVP, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy: Zaproszenie na konferencję „Polskie  uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”, 2-3 grudnia 2019 r.

14:30-15:30 Lunch

Dodatkowych informacji udziela:
Magdalena Chróstna
Perspektywy
tel. 22 628 58 62 w. 31
e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl

POPRZEDNIE SEMINARIA:

I seminarium projektowe – 17 kwietnia 2019
II seminarium projektowe – 10 lipca 2019