Polskie Uczelnie w rankingach światowych

IV Seminarium Projektowe

IV Seminarium Projektowe

Temat wiodący:

Raportowanie danych do organizacji rankingowych

Warszawa, 28 lutego 2020 r.

Program

10:30-11:00 Rejestracja uczestników

11:00-11:10 Otwarcie seminarium

  • dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w MNiSW
  • Waldemar Siwiński, kierownik Projektu IntVP, prezes zarządu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

11:10-11:40

11:40-12:00

12:00-12:20

12:20-12:35 Przerwa kawowa

12:35 – 13:50 Sesja warsztatowa – Dane raportowane przez uczelnie na potrzeby rankingu THE: dyskusja nt. poszczególnych wskaźników

Wprowadzenie:

  • Bartłomiej Banaszak, dyrektor Departamentu Nauki MNiSW

Moderacja debaty:

  • dr Miłosz Rojek, naczelnik Wydziału Analiz Strategicznych MNiSW
  • Marek Michajłowicz, z-ca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji PIB

13:50-14:15

14:15-14:20 Podsumowanie seminarium

  • dr Miłosz Rojek, naczelnik Wydziału Analiz Strategicznych MNiSW
  • Waldemar Siwiński, Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Apel Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” w sprawie udziału w badaniach nt. prestiżu uczelni
DAJMY SOBIE RANKINGOWĄ SZANSĘ!

14:20 Lunch

Dodatkowych informacji udziela:
Magdalena Chróstna
tel. 22 628 58 62 w. 31
e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl