Prof. dr hab. Michał Kleiber

przewodniczący Rady
Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO,
Przewodniczący Kapituły Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy

Bartłomiej Banaszak

Dyrektor Departamentu Nauki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Marcin Czaja

Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Rektor Politechniki Śląskiej
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Prof. dr hab. Tomasz Szapiro

Rektor Szkoły Głównej Handlowej (2012-2016)
KRASP

KIEROWNIK PROJEKTU

Waldemar Siwiński

kierownik projektu,
+48 601 363 279,
w.siwinski@perspektywy.pl