Prof. dr hab. Michał Kleiber

przewodniczący Rady
Przewodniczący Kapituły Rankingu Szkół Wyższych
Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Bartłomiej Banaszak

Z-ca dyrektora Departamentu Nauki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Marcin Czaja

Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Rektor Politechniki Śląskiej
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Prof. dr hab. Tomasz Szapiro

Przewodniczący Komisji ds. Akredytacji i Rankingów
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

KIEROWNIK PROJEKTU

Waldemar Siwiński

kierownik projektu,
+48 601 363 279,
w.siwinski@perspektywy.pl