Polskie Uczelnie w rankingach światowych

Polskie uczelnie w rankingach „by subject” – droga do sukcesu

VI Seminarium Projektowe

Temat wiodący:
Polskie uczelnie w rankingach „by subject” – droga do sukcesu

17 grudnia 2020 r.

Program

11:00-11:10 Otwarcie seminarium

  • dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w MNiSW
  • Waldemar Siwiński,kierownik Projektu IntVP, prezes zarządu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy prezentacja

11:10-12:30 Sesja pierwsza

Rankingi „by subject” – charakterystyka, metodologie, wskazówki dla polskich uczelni

Prowadząca:

  • Justyna Kopańska, lider Sekcji Akredytacji i Rankingów Międzynarodowych, Politechnika Łódzka

Uczestnicy:

12:30-13:00 Przerwa na kawę

13:00-13:45 Sesja druga

Jak nas widzi świat – strony polskich uczelni w języku angielskim

Wprowadzenie:

Gość specjalny:

13:45-14:20 Sesja trzecia

Źródła danych do rankingów i analiz strategicznych uczelni

Prowadzący:

  • Waldemar Siwiński, kierownik Projektu „IntVP”

Wystąpienia:

14:20-14:30 Podsumowanie seminarium

  • Bartłomiej Banaszak, dyrektor Departamentu Nauki MNiSW