Polskie Uczelnie w rankingach światowych

Program

III Seminarium Projektowe

Temat wiodący:

Bazy danych i narzędzia bibliometryczne – wyzwania i możliwości

Warszawa, 29 października 2019 r.

Program

9:30-10:00 Rejestracja uczestników

10:00-10:15 Otwarcie seminarium

 • Waldemar Siwiński – kierownik International Visibility Project, prezes zarządu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy: Aktualne działania w ramach IntVP
 • dr Joanna Morawska-Jancelewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Wnioski po wyjeździe na THE World Academic Summit w Zurichu

10:15-11:30 Sesja CLARIVATE ANALYTICS

Narzędzia Clarivate Analytics do analizowania pozycji uczelni w rankingach akademickich

Mówcy:

 • Radek Budzichowski, Country Manager CEE, Web of Science Group, Clarivate Analytics
 • Marcin Kapczyński, ekspert ds. produktu i transferu wiedzy, Clarivate Analytics
 • dr Klementyna Karlińska-Batres, ekspert ds. produktu i transferu wiedzy, CA

11:30-11:45 Przerwa kawowa

11:45-13:00 Sesja ELSEVIER

Weryfikacja danych bibliometrycznych uczelni w rankingach i ich monitorowanie – na przykładzie Scopus i SciVal

Mówcy:

 • Tomasz Psonka, dyrektor regionalny Elsevier (CEE Region)
 • Bartłomiej Więckowski, ekspert ds. współpracy z uczelniami, Elsevier Polska

13:00-13:15 Przerwa kawowa

13:15-14:00 Sesja OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI (OPI)

Działania OPI związane z Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”: zmiany w POL-onie i systemie raportowania danych przez uczelnie

Mówcy:

 • dr inż. Olaf Gajl, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Instytutu Badawczego
 • Marta Kabatnik, ekspert ds. systemu POL-on

14:00-14:30 Sesja końcowa

 • dr Wojciech Marchwica, UJ, koordynator Audytu Rankingowego Uczelni: – Uwagi po przeprowadzeniu pierwszej tury „on site visit” w uczelniach
 • Waldemar Siwiński, kierownik IntVP, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy: Zaproszenie na konferencję „Polskie  uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”, 2-3 grudnia 2019 r.

14:30-15:30 Lunch

Dodatkowych informacji udziela:
Magdalena Chróstna
tel. 22 628 58 62 w. 31
e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl