Polskie Uczelnie w rankingach światowych

Program

IV Seminarium Projektowe

Temat wiodący:

Raportowanie danych do organizacji rankingowych

Warszawa, 28 lutego 2020 r.

Program

10:30-11:00 Rejestracja uczestników

11:00-11:10 Otwarcie seminarium

  • dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w MNiSW
  • Waldemar Siwiński, kierownik Projektu IntVP, prezes zarządu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

11:10-11:40

  • dr Wojciech Marchwica, koordynator Audytu Rankingowego Uczelni, Uniwersytet Jagielloński: – Wnioski z audytu rankingowego uczelni 2019 – ze szczególnym uwzględnieniem systemu raportowania danych do organizacji rankingowych

11:40-12:00 

  • Waldemar Siwiński, Fundacja Edukacyjna Perspektywy: – Metodologia THE World Academic Rankings „od kuchni”

12:00-12:20 

  • prof. Marek Pawełczyk, Magdalena Kudewicz-Kiełtyka, Politechnika Śląska: – Raportowanie danych na potrzeby THE World Academic Rankings: na przykładzie Politechniki Śląskiej

12:20-12:35 Przerwa kawowa

12:35 – 13:50 Sesja warsztatowa – Dane raportowane przez uczelnie na potrzeby rankingu THE: dyskusja nt. poszczególnych wskaźników

Wprowadzenie:

  • Bartłomiej Banaszak, dyrektor Departamentu Nauki MNiSW

Moderacja debaty:

  • dr Miłosz Rojek, naczelnik Wydziału Analiz Strategicznych MNiSW
  • Marek Michajłowicz, z-ca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji PIB

13:50-14:15 

  • dr Izabela Nawrot-Adamczyk, Biuro Pełnomocnika Rektora UJ ds. Internacjonalizacji, Leszek Śliwa, Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania, Uniwersytet Jagielloński: – Badania reputacyjne uczelni w kontekście rankingów akademickich

14:15-14:20 Podsumowanie seminarium

  • dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w MNiSW

14:20 Lunch

Dodatkowych informacji udziela:
Magdalena Chróstna
tel. 22 628 58 62 w. 31
e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl