Polskie Uczelnie w rankingach światowych

Uczelnie

Przy kwalifikowaniu uczelni do uczestnictwa, Rada Projektu – składająca się z przedstawicieli MNiSW, KRASP i Perspektyw – brała pod uwagę:

 • Obecność wśród 1000 najlepszych uczelni na świecie w 2018 roku w rankingach z grupy „Big-4” (ARWU, THE, QS, USN).
 • Spełnienie przez uczelnię warunków udziału w Strategii doskonałości – uczelnia badawcza (SDUB), wg komunikatu MNiSW z 11 maja 2018 r. (poz. 478).
 • Obecność wśród 25 najlepszych uczelni w Polsce w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2018.

Rada Projektu wystosowała do 20. szkół wyższych zaproszenie do udziału, uwzględniając główne grupy uczelni (uniwersytety, politechniki, uczelnie medyczne, ekonomiczne, przyrodnicze i niepaństwowe) oraz ich rozkład geograficzny. Wszystkie zaproszone uczelnie potwierdziły swoje uczestnictwo. Są to (w kolejności alfabetycznej):

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,
 • Gdański Uniwersytet Medyczny,
 • Politechnika Gdańska,
 • Politechnika Łódzka,
 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Warszawska,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Śląski,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

W każdej z tych uczelni powołana została, na mocy decyzji Rektora, „Rankingowa grupa projektowa”, kierowana przez prorektora i wyposażona w niezbędne zasoby wykonawcze. Zakończenie projektu przewidziane jest na styczeń 2021.