Polskie Uczelnie w rankingach światowych

Wydarzenia

Webinarium „Budowanie międzynarodowej reputacji uczelni w warunkach pandemii”

O tym, jak zwiększyć międzynarodową postrzegalność (visibility) uczelni oraz w jaki sposób dbać o jej prestiż i jakie należy wykorzystać w tym celu narzędzia, dyskutowano podczas Webinarium Perspektyw pt. „Budowanie międzynarodowej reputacji uczelni w warunkach pandemii”, które odbyło się 1 lipca br.

Gościem specjalnym webinarium była dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Oprócz twardych danych, istotny jest prestiż, networking i opinia na temat uniwersytetów międzynarodowego środowiska akademickiego – podkreśliła minister Budzanowska. Jednocześnie dodała, że widzialność ma ogromne znaczenie dla każdej uczelni.

Takim pierwszym wyznacznikiem visibility jest anglojęzyczna strona internetowa szkół wyższych. Dlatego w trakcie webinarium  omówiono również tę kwestię. Sukces uczelni polega m.in. na umiejętnym dotarciu do międzynarodowego odbiorcy za pomocą przejrzystej, aktualnej i zachęcającej strony.

– Uczelnie, które nie zaprezentują się w sposób sensowny na stronie internetowej, nie istnieją – powiedział dr Wojciech Marchwica, wykładowca akademicki UJ, koordynator w ramach IntVP. Aby strona spełniała swoją rolę, należy ją ulepszyć, a więc dokonać analizy braków, a następnie wdrożyć działania dotyczące jakości informacji, efektywności, wydolności, jak i grafiki.

Jak zauważa dr Dorota Sikora z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dopełnieniem strony internetowej powinny być profile w mediach społecznościowych. Jest to dobre miejsce na popularyzację nauki oraz budowanie wspólnoty. Każde medium ma swojego odbiorcę, dlatego treści powinny być właściwie dostosowane.

– Bez współpracy europejskiej i bez zaangażowania w nią nie ma Polski i polskich uniwersytetów – podkreślił prof. Adam Jelonek, pełnomocnik rektora ds. internacjonalizacji z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdaniem profesora Polska jest wciąż mało rozpoznawalnym krajem, im silniejsza będzie nasza pozycja polityczna i gospodarcza w UE, tym bardziej będzie ona widoczna, zyskają na tym także polskie uczelnie. Już teraz, na przykładzie rosnącej pozycji azjatyckich uczelni w światowych rankingach, można dostrzec, jakie są pozytywne efekty kształtowania międzynarodowej reputacji – wiele z nich jeszcze wiele lat temu znajdowało się na bardzo odległych miejscach w rankingach, dziś wkraczają one do pierwszej 50-tki zestawień.

Taką rolę w budowaniu reputacji spełniają polskie uczelnie badawcze, jak powiedział Bartłomiej Banaszak, dyrektor Departamentu Nauki MNiSW. Przedstawił również efekty konkursu „Inicjatywa Doskonałości – uczelnie badawcze” IDUB. W latach 2020-2026 będą one otrzymywać coroczne zwiększenie subwencji. Uczelnie badawcze zobowiązały się do podjęcia nowych działań przez całą społeczność akademicką. Status laureata to ogromne zobowiązanie zarówno wobec całego środowiska akademickiego, jak i polskiego podatnika.

Prof. Bogumiła Kaniewska, rektor-elekt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaznaczyła, że uniwersytet jako uczelnia badawcza będzie realizować projekt zgodnie z wnioskiem. Uczelnia otrzymała również tytuł Uniwersytetu Europejskiego w obrębie konsorcjum, dlatego tak ważna, jej zdaniem, jest synergia obu tych projektów.

Budowanie prestiżu i zaangażowanie w lepszą widzialność uczelni spełnia promocja i współpraca z partnerami przy organizacji konferencji akademickich.  Prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor-elekt Politechniki Białostockiej, podała przykład dużej konferencji zorganizowanej przez uczelnię w nowej formule online jako live event. Jej zdaniem bardzo ważna jest sieć kontaktów, która pozwala zebrać dużą liczbę osób zainteresowanych uczestnictwem, ale także współorganizacją. Przy planowaniu wzięto pod uwagę strefy czasowe prelegentów.

Pozycja uczelni na świecie ma swoje odzwierciedlenie m.in. w rankingach. Tomasz Psonka, dyrektor ds. rozwiązań badawczych (CEE Region) oraz Bartłomiej Więckowski, Research Intelligence Consultant z Elsevier, podzielili się wiedzą, jak mierzą reputację polskich szkół wyższych na przykładzie badania reputacyjnego prowadzonego przez Elsevier dla Times Higher Education i na co zwrócić uwagę. 33% końcowej oceny to ankieta, dlatego warto wyrazić swoją opinię. Istotna jest również spójność danych oraz bieżąca weryfikacja na poziomie instytucji i autora. Przy budowaniu reputacji ważna jest z kolei korelacja strategii marketingowej z planem wspierania jej widoczności.

Webinarium odbyło się w ramach realizowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” projektu International Visibility Project w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG. Spotkanie prowadził Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Zapis dyskusji: https://www.youtube.com/watch?v=oo121c7Gdv0

Seminaria: