Polskie Uczelnie w rankingach światowych

Seminarium rankingowe – 20 września 2021


PROGRAM

Seminarium dla uczelni akademickich
– Jak zwiększyć international visibility
uczelni i awansować w rankingach?

Organizator:
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

Miejsce:
Warszawa, hotel „Novotel Warszawa Centrum”, ul. Marszałkowska 94, sala „Irys”


Program ramowy

Poniedziałek, 20 września 2021

10:00 – 11:00 Rejestracja uczestników seminarium, powitalny bufet: kawa, napoje, ciastka

11:00 – 11:15  Otwarcie seminarium 

 • Michał Kleiber, przewodniczący Rady International Visibility Project, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO
 • Waldemar Siwiński – kierownik International Visibility Project, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

 11:15 – 12.30 SESJA I – Uczelnia w świecie rankingów – spojrzenie z zewnątrz

Audyt Rankingowy Uczelni – wsparciem dla Rektora prezentacja

 • dr Wojciech Marchwica, prof. UJ – koordynator Audytu Rankingowego Uczelni
 • dr inż. Zygmunt Krasiński – doradca strategiczny Dyrektora NCBiR, audytor IntVP
 • Jędrzej Leśniewski – Centrum Wiedzy i Informacji PWr., audytor IntVP

Raportowanie danych do rankingów międzynarodowych i skuteczne kontaktowanie się z organizacjami rankingowymi prezentacja

 • Justyna Kopańska – Politechnika Łódzka

„Gate to the University” – pułapki anglojęzycznych stron internetowych uczelni prezentacja

 • dr Wojciech Marchwica, prof. UJ – koordynator Audytu Rankingowego Uczelni

Opracowanie „Gate to the University

12:30 – 12:45 przerwa na kawę

12:45 – 14.30 SESJA II – Uczelnia w świecie rankingów – spojrzenie z wewnątrz

Gość konferencji  

 • Wojciech Murdzek – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Rankingi akademickie i ich metodologie; polskie uczelnie w rankingach

 • Waldemar Siwiński, Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Zarządzanie obszarem rankingów na uczelni – na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego prezentacja

 • prof. Zygmunt Lalak – prorektor ds. badań, Uniwersytet Warszawski
 • Iryna Poniatowska – specjalistka ds. rankingów, Uniwersytet Warszawski

Miejsce rankingów w działaniach informacyjno-promocyjnych uczelni 

 • dr hab. Tomasz Olejniczak – Akademia Leona Koźmińskiego prezentacja

 Informacje partnerów IntVP 

 • Marcin Kapczyński – Clarivate Analytics prezentacja
 • Bartłomiej Więckowski – Elsevier
 • dr Kazimierz Bilanow – IREG Observatory
 • Emil Podwysocki – OPI PIB prezentacja

14:30 – 14:40  Podsumowanie seminarium 

 • prof. Michał Kleiber
 • Waldemar Siwiński

14:40 – 15:30 lunch